رسانه ها

رسانههای زیادی در دنیا فعالیت میکنند ولی تعداد رسانههایی که بصورت تخصصی در زمینه کارآفرینی و نوآوری فعالیت دارند، زیاد نیستند. رسانههای تخصصی حوزه استارتاپی، میتوانند اکوسیستم را فعال و پویا نگه دارند و به جریان اطلاعات و اشتراک تجربیات کمک موثری کنند.

ما یک بخش ویژه برای رسانههای استارتاپی در نظر گرفتهایم. آنها با حضورشان در نمایشگاه، میتوانند خود را هر چه بیشتر به اجزای مختلف این اکوسیستم معرفی کنند و کاندیدهای خوبی برای مصاحبهها و محتواهایی که در آینده تولید خواهند کرد، بیابند. از طرفی آنها میتوانند به مخابره اخبار و وقایع نمایشگاه بپردازند و زبان گویای نمایشگاه در گوش مخاطبین شان باشند.

این دلایل، انگیزه اصلی نمایشگاه را از ایجاد یک بخش مجزا برای این رسانهها تشکیل میدهد.

چرا شرکت کنم؟


نمایشگاه اینوتکس، گردهمایی بزرگی از بازیگران اکوسیستم استارتاپی و فناوری کشور است...

اطلاعات بیشترتماس با ما


آدرس: مجتمع سراج، پارک فناوری پردیس، کیلومتر 02 جاده دماوند، تهران، ایران

تلفن: +9821 88503030

فکس: +9821 88503030

ایمیل: info@inotex.com

آدرس پستی : 1657163871

برگزار کننده و هماهنگ کننده


copyright inotex 2017-2018 - privacy policy