اینوتکس تلنت

اینوتکس تلنت، رویداد یک روزه شتابدهنده شغلی است که شرکت ها و جوانان، به ویژه تازه فارغ التحصیلان و دانشجویان، را در مواجهه به شرکت های بزرگ قرار می دهد.

هزینه ی ثبت نام :
-اینوتکس تلنت


اینوتکس تلنت یک شتابدهی شغلی می باشد که شرکت ها و جوانان به خصوص دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان را در کنار یکدیگر جمع می کند. این رویداد دو روزه شرکت های بزرگ را در ارتباط با جوانان مستعدی که به فکر تحقق آینده شان هستند، قرار می دهد و در نهایت به ایجاد فرصت های شغلی و توانایی جوانان برای تصمیم گیری آگاهانه جهت انتخاب شغل مناسب منجر خواهد شد.
به زودی اعلام می‌گردد

به زودی اعلام می‌گردد

برنامه


-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-
-
-
-

برنامه زمانی اینوتکس 2020 به زودی مشخص خواهد شد


-

ما کجا هستیم


آدرس: کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع ستادی سراج

تماس با ما


تلفن: +9821 88503030

فکس: +9821 88503030

ایمیل: info@inotex.com

آدرس پستی : 1657163871

مجری


برگزار کننده
copyright inotex 2019-2020 - Privacy policy