رسانه های استارتاپی

رسانه های زیادی در دنیا فعالیت میکنند ولی تعداد رسانه هایی که بصورت تخصصی در زمینه کارآفرینی و نوآوری فعالیت دارند، زیاد نیستند. رسانه های تخصصی حوزه استارتاپی، میتوانند اکوسیستم را فعال و پویا نگه دارند و به جریان اطلاعات و اشتراک تجربیات کمک موثری کنند.

ما یک بخش ویژه برای رسانه های استارتاپی در نظر گرفته ایم. آنها با حضورشان در نمایشگاه، میتوانند خود را هر چه بیشتر به اجزای مختلف این اکوسیستم معرفی کنند و کاندیدهای خوبی برای مصاحبه ها و محتواهایی که در آینده تولید خواهند کرد، بیابند. از طرفی آنها میتوانند به مخابره اخبار و وقایع نمایشگاه بپردازند و زبان گویای نمایشگاه در گوش مخاطبین شان باشند.

این دلایل، انگیزه اصلی نمایشگاه را از ایجاد یک بخش مجزا برای این رسانه ها تشکیل میدهد.





ما کجا هستیم


آدرس: کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع ستادی سراج

تماس با ما


تلفن: +9821 88503030

فکس: +9821 88503030

ایمیل: info@inotex.com

آدرس پستی : 1657163871

مجری


برگزار کننده




copyright inotex 2019-2020 - Privacy policy